LUK×

NYHEDER 2020

Sidste nyt - tor d. 11. juni af John Balje
Standerhejsning
Kære Roere, så er første bølge af Covid-19 ved at være overstået og vi har nu meget lave smittetal i vores område. Det har vi set frem til længe. Derfor har bestyrelsen besluttet at genåbne roklubben og for roningen. Det har vi markeret med standerhejsningen mandag d. 8. juni hvor forsamlingsforbudet også hævedes til 50 personer. 25 personer mødte frem for at fejre åbning af klubben på behøringvis, hvor der var taler, information, sange og gensynsglæde. For at vi sikkert kan åbne for roningen er der udfærdiget et Covid-19 Reglement godkendt af bestyrelsen. Reglementet har baggrund i myndighedernes og DFfRs anbefalinger. Målet er at mindske smittespredning blandt roerne og gøre det mest muligt sikkert og trygt at komme i klubben. Covid-19 reglementet er ophængt i klubben og vedhæfet her med det lille blå clips til højre over flaget. For at reglementet giver mening kræver det at alle følger retningslinjerne. Hjælp os med det og tænk på dine næste.
Reglementet vil løbende blive tilpasset smittetrykket - dvs. at nogle af punkterne vil snart kunnne udfases.
Kommentarer