LUK×

NYHEDER 2016

Sidste nyt - man d. 10. oktober af John Balje
Generalforsamling
torsdag den 27. oktober 2016 kl.19.00

Standerstrygning og Generalforsamling.
I
Varde Roklub torsdag den 27. oktober 2016 kl.19.00
Vi stryger standeren for at markere afslutningen på ro sæsonen 2016. Derefter starter Generalforsamlingen.
Indkaldelse til Generalforsamling.
Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Valg af revisor
8. Evt.

Vi gør samtidig opmærksom på at der er vinterklargøring lørdag den 5.november kl.09.00. vi starter med morgenkaffen og brød og går derefter i gang med opgaverne.
Julefrokost den 2/12 kl.18.30 i Roklubbens lokaler.

Bestyrelsen
Kommentarer