LUK×

NYHEDER 2013

Sidste nyt - søn d. 6. januar af Lene Balje
Bornholmertur
En lille gruppe af klubbens medlemmer er igang med at planlægge en ferielangtur til Bornholm i uge 31 i år. Kunne du tænke dig at komme med, skal du måske allerede nu overveje, om du vil afsætte en uge af din sommerferie til en ø-tur, hvor vi ror i det bornholmske farvand og overnatter i roklubben og/eller telte. Detaljer omkring turen følger snarest....tilmeldingsblanket ligger nu i klubben...vær opmærksom på tilmeldingsfristen, som er 1. februar.
Kommentarer