LUK×

NYHEDER SIDSTE NYT

Nyere  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  Ældre
Sidste nyt - tir d. 1. juni 2004 af Lene Balje
Sct. Hans aften
Sct. Hans aften i klubhuset med grill, frugt dyppet i Tobleronefondue, jordbær med fløde, fremstilling af fakler, præcisionkast med bolde og naturligvis se mega bålet og høre båltalen ved havnepladsen samt motorbåde der ankommer, som perler på en snor, med lyskæder i alle regnbuens farver, ved mørkets frembrud. Så kan 20 personer vist ikke forlange mere hygge og underholdning i en roklub sådan en aften. Det havde regnet kraftigt hele dagen og da vi skulle til at grille klarede vejret op og det holdt tørt resten af aftenen.
Sidste nyt - lør d. 1. maj 2004 af Lene Balje
Længere tur til Myrthue
24 roere tømte bådhallen for inriggere, da roklubben satte kursen mod Myrthue.
Vindforholdene gjorde at vi måtte ændre Esbjergturen til Myrthue og retur til
Varde, i alt 30-rokm. I sivene ved Alslev å indtog vi morgenmaden og frokosten ved Myrthue, som ligger ved udløbet af Varde Å. Solen skinnede naturligvis, men vinden gjorde at det var lidt køligt. Ved hjemkomsten konstaterede formanden stolt at både mandskab og materiel var intakt.
Sidste nyt - lør d. 1. maj 2004 af Lene Balje
Svømmeprøver
Svømmerprøverne blev som vanligt afholdt i Jakobi-svømmehal, hvor 19 roere deltog. Flere roere var forhindret i at komme og har derfor afleveret skriftlig dokumentation fra livreddere på at de kan svømme 300m. Kravet til vores havkajakroere er min. 600m frisvømning uden pauser.
Sidste nyt - lør d. 1. maj 2004 af Lene Balje
Roskolen
Roskolen er startet og 9 nye roere har meldt sig under under vimplerne og deltager i vores roskole, som afsluttes sidst i maj med en langtur fra Varde til Esbjerg ialt 35 km, hvis vind og vejr altså tillader det. Og det gjorde det ikke. Yderligere 1 roer er tiltrådt roskolen i juni.
Sidste nyt - lør d. 1. maj 2004 af Lene Balje
Nyt layout
Varde Roklubs hjemmeside har ændret layout. Klubben retter hermed en stor tak til Steffen Balje for de mange timer, han har lagt i det nye layout og de nye funktioner. Opbygning af en hjemmeside løber nemt op i 50 - 100 timer, alt efter indhold og funktioner. Varde Roklubs hjemmeside bliver vedligeholdt ugentlig.
Sidste nyt - tor d. 1. april 2004 af Lene Balje
Standerhejsning
Stor opbakning ved årets standerhejsning, hvor 36 personer var fremmødt. Formanden holdt tale og efterfølgende blev to 4-åres og én 2-åres klargjort til året første rotur. Ved hjemkomsten var der arrangeret stor frokostbord hvor bl.a. Alice og Sonja havde trylllet med kolonariske oplevelser.
Sidste nyt - tor d. 1. april 2004 af Lene Balje
Forårsrengøring
13 flittige roere gav forårsklargøringen af klubhus og udendørsarealer en skalle på 3 timer, så var det overstået. Lars Jungdahl fra Grejsdalens inriggerværft var på besøg for bl.a. at se på nogle samlinger på Triton, hvor der var trukket vand ind.
Sidste nyt - tor d. 1. april 2004 af Lene Balje
Instruktører
Klubben har i februar og april måned sendt 4 styrmænd (Hans Johannsen, Karin K. Jensen, Søren Sørensen, John Balje) på instruktørkursus, løbende over 2 weekender, i Odense Roklub. Kort fortalt gennemgås det ideelle rotag og alt dertil hørende f.eks. trimning af bådene og kunsten at undervise i og formidle det ideelle rotag videre til nye roere.
Sidste nyt - søn d. 1. februar 2004 af Lene Balje
Fonde
Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet med udfærdigelse af ansøgninger til fonde ifbm. indsamling af midler til indkøb af en ny 4-åres Inrigger m/styrmand til levering medio 2005. Vi har nu afsendt de første ansøgninger og vil løbende gennem 2004 ansøge flere fonde. Vi har allerede nu fået tilsagn om støtte fra 2 fonde.
Sidste nyt - tor d. 1. januar 2004 af Lene Balje
Færøerne
Så er turen til Færøerne på plads og der er lukket for tilmeldinger. 26 deltagere flyver til Færøerne sidst i juli måned til en oplevelsestur og om vejret vil det, naturligvis også deltager i roningen omkring disse øer i Atlanterhavet.
Sidste nyt - man d. 1. december 2003 af Lene Balje
Færøerne
Der planlægges i øjeblikket en aktiv turoplevelse til Færøerne i juli 2004 "med fly". Der skal der helst være 20 tilmeldinger for at det kan balancere. Der er allerede nu 20 interesserede, så opfordringen går på, at du kort overvejer om en så spændende tur var noget for dig og hurtigt giver besked til Elsebeth på tlf. 75210456.
Sidste nyt - man d. 1. december 2003 af Lene Balje
Nytårskur
Årets sidste aktivitet "Nytårskur" havde en flot opbakning på 32 fremmødte roere, som ønskede hinanden et godt nytår med gløgg og æbleskiver. En særlig tak til Jens som igen i år stod for gløggen og tak til dem der stod i køkkenet. Et rigtigt godt nytår til jer alle!
Sidste nyt - lør d. 1. november 2003 af Lene Balje
Vinterklargøring
Vi er i fuld gang med vinterklargøring af vores inriggere og første etape med vask og affedtning udvendigt og eftersyn for skader er klaret. Næste fase bliver slibning og lakering af årer samt reparation af skader i bordene på bådene, hvor vi bl.a. benytter professionel hjælp. Thetis er netop 12.11.03. hjemkommet fra reparation hos Grejsdalens Inriggerværft. Der er konstateret en mindre skade under bunden af Triton, som udbedres hos Grejsdalen primo 2004.
Sidste nyt - lør d. 1. november 2003 af Lene Balje
Ny gulvbelægning
Torsdag d. 23. november fik Klubhuset en ansigtsløftning inden døre, da vi fik udskiftet vinylen på gulvet, hvilket har gjort lokalet mere lyst. En særlig tak til Søren for det flotte arbejde fra bestyrelsen.
Sidste nyt - lør d. 1. november 2003 af Lene Balje
Julefrokosten
Var igen et overflødighedshorn af lækker julemad, kreeret af Jørgen M. Alice og sonja mf.. Der var som vanligt indlagt et julebanko med masser af sponsorgaver og aftenen gav et flot overskud til klubben.