LUK×

NYHEDER SIDSTE NYT

Nyere  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  Ældre
Sidste nyt - lør d. 1. november 2003 af Lene Balje
Julefrokosten
Var igen et overflødighedshorn af lækker julemad, kreeret af Jørgen M. Alice og sonja mf.. Der var som vanligt indlagt et julebanko med masser af sponsorgaver og aftenen gav et flot overskud til klubben.
Sidste nyt - ons d. 1. oktober 2003 af Lene Balje
Løvfaldstur
3 - 2 åres og 1 - 4 åres, 14 personer i alt satte kurs mod Karlsgårdeværket søndag d. 5 oktober kl. 10:00 med optimismen i behold, da regnbyger truede ude fra vest. Solbrillerne var dog fremme på en stor del af turen for mit vedkommende, hvor vejret var pragtfuldt imellem de få byger vi fik. Da vi nåede frem til værket installerede vi vores frokost på 2 sal i museets lune omgivelser og der blev dømt hygge. Ruten fra varde by og til værket er virkelig en udfordring for styrmændene, med mange skarpe sving og tre kilometer inden værket er der væltede og nedhængende træer, smalle passager og pælerester og træstub i å bunden, virkelig en udfordring med mange kommandoer. Hjemturen blev roet på ca. 1 time.
Sidste nyt - ons d. 1. oktober 2003 af Lene Balje
Generalforsamlingen
Der har været afholdt generalforsamling i klubben Torsdag d. 30. Oktober. Bestyrelsen har fået tilkendegivelse fra generalforsamlingen, at arbejde videre med projektering af en ny 4 åres inrigger til levering i 2005.
Generalforsamlingen har besluttet at forhøje kontingentet for aktive medlemmer med 50 kr./år.
Sidste nyt - man d. 1. september 2003 af Lene Balje
Æ' Wadehawsløb
Tillykke til herrernes "Guld 4+" som vandt deres række i Vadehavsløbet i Ribe, som er en konkurrence (12 km.) på tid, almen viden og færdigheder. "Guldherrerne" var: Jørgen K. - Søren S. - Henning P. - Hans R. - John B.
Vi havde 18 personer til start ved dette års Vadehavsløb, hvor Ribe Roklub var vært. Årets tema var cowboy/indianer, hvor der var mange flotte håndlavede kostumer. På posterne var der bl.a. smagsprøvning, lasso/hesteskokast, skydning, guldgravning samt spørgsmål med almen viden. Vi siger tillykke til Ribe Roklub med deres sprit nye klubhus, hvor der var festivitas efter rokonkurrencerne og tak for arrangementet.
Sidste nyt - man d. 1. september 2003 af Lene Balje
Messen
Varde Roklub var repræsenteret på ovennævnte messe d. 26/27 september med en stand, hvor der bl.a. var ergometerroning på tid (300m), - Pc med billeder og information om klubben, - personlig information samt brochure materiale. Bestyrelsen siger mange tak til de 4 vagthold og de som byggede standen op og demonterede den igen. Der var mange besøgende på standen, især de yngre årgange var repræsenteret og de hev og sled i roergometeret og vi havde egentlig meget sjov ud af det.
Sidste nyt - fre d. 1. august 2003 af Lene Balje
Roskolen
er med 14 nye aspiranter kommet godt fra start, om end det var en våd mandag vi startede op, kom alle aspiranterne som lovet ud at ro.
Sidste nyt - fre d. 1. august 2003 af Lene Balje
Kanindåb
Kong Neptun af havet har aflagt besøg i klubben for at se om der skulle være roere som ikke var døbt, hvilket var tilfældet.
Følgende roere blev indfanget, døbt og kan nu med rette kalde sig "gammelroer": Steffen B. - Kirsten F-H. - Søren S. - Hans K. - Karin K. - Henning P. - Birgit E. - John B.
Sidste nyt - søn d. 1. juni 2003 af Lene Balje
Silkeborg-turen
Roklubben havde 16 personer til start på Gudenåen fra Ry til Silkeborg, hvor vi havde en pragtfuld aften med grill i Silkeborg Roklub. Overnatning med irriterende dørklokke der havde "sat sig fast" ak ja de kære unge mennesker. På hjemturen til Ry var vi et smut omkring Slåen sø og Himmelbjerget.
Sidste nyt - søn d. 1. juni 2003 af Lene Balje
Hyllerslevturen
Solen var med os igen og et stort fremmøde. Vi spiste vores medbragte mad og vi fik rigtigt hygget os med bl.a. snak, bål og Jørgens traditionelle længdekast med sko mellem benene og op over ryggen.
Sidste nyt - søn d. 1. juni 2003 af Lene Balje
Sct.Hansaften
blev en våd omgang, om end den blev gennemført på traditionel vis med grill, hygge, fakkelstøbing for "børn og andre" samt bål.
Sidste nyt - tor d. 1. maj 2003 af Lene Balje
Havkajakkerne
er også kommet i åen og flere medlemmer har vist stor interesse for at prøve kræfter med en havkajak, som supplement til roningen. Vi har ligefrem været nødt til at lave en bookingliste for at få instruktionstiderne til gå op i en højere enhed. Instruktion vil foregå mandage og i weekender i den kommende tid, samt i svømmehal.
Sidste nyt - tor d. 1. maj 2003 af Lene Balje
Svømmeprøver
mødte op til svømmeprøven i Jacobi Skolenssvømmehal, hvor min. krav var 300m frisvømning og for havkajakroere 600m. Iførelse af redningsvest på dybt vand, samt svømning mellem 2 årer. Endvidere gennemførtes kæntringsøvelser og makkerredninger med havkajakker for roere der havde søgt kajakret.
Sidste nyt - tor d. 1. maj 2003 af Lene Balje
Esbjerg-turen
udviklede sig til en succes, både ro- og vejrmæssigt. 16 roere gennemførte turen til UG i bagende sol og let vind. Vi fik kaffe ved Janderup kirke, frokost ved Myrthue og efter passagen af svineryggen, hvilede vi ud på stranden ved Rødhætte, inden det sidste lange stræk til Esbjerg Roklub, hvor traileren ventede. De eneste konstaterede skader var forbrændingerne fra solen og formandens bil der fik en ridse. Tak for en rigtig dejlig dag !
Sidste nyt - tir d. 1. april 2003 af Lene Balje
Informationsaften
Infoaften for nye og gl. medlemmer blev afholdt torsdag d. 24 april. Et pænt fremmøde af bl.a. 12 nye interesserede personer samt 12 nuværende medlemmer. Formand Jørgen Klemmensen stod for fremlæggelse af klubbens virke, nye tiltag og fremtidsvisioner.
Sidste nyt - tir d. 1. april 2003 af Lene Balje
Standerhejsning
Standerhejsningen d. 26. april var et spændende tilløbsstykke, som i år indeholdt båddåb over de to nyindkøbte havkajakker "SIF" og "RAN". Kildevand fra udspringet af Varde Å er hjembragt til klubben og benyttedes ved dåben, udført af en repræsentant for Sydbank. Efterfølgende overrækkelse af flot sponsorgave ligeledes fra Sydbank. Varde Roklub siger mange tak til Sydbank for gaven. Ugeavisens fotograf tog et par billeder, som vi snart kan se og læse om i avisen.