LUK×

NYHEDER SIDSTE NYT

Nyere  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Ældre
Sidste nyt - søn d. 1. juni 2003 af Lene Balje
Sct.Hansaften
blev en våd omgang, om end den blev gennemført på traditionel vis med grill, hygge, fakkelstøbing for "børn og andre" samt bål.
Sidste nyt - tor d. 1. maj 2003 af Lene Balje
Havkajakkerne
er også kommet i åen og flere medlemmer har vist stor interesse for at prøve kræfter med en havkajak, som supplement til roningen. Vi har ligefrem været nødt til at lave en bookingliste for at få instruktionstiderne til gå op i en højere enhed. Instruktion vil foregå mandage og i weekender i den kommende tid, samt i svømmehal.
Sidste nyt - tor d. 1. maj 2003 af Lene Balje
Svømmeprøver
mødte op til svømmeprøven i Jacobi Skolenssvømmehal, hvor min. krav var 300m frisvømning og for havkajakroere 600m. Iførelse af redningsvest på dybt vand, samt svømning mellem 2 årer. Endvidere gennemførtes kæntringsøvelser og makkerredninger med havkajakker for roere der havde søgt kajakret.
Sidste nyt - tor d. 1. maj 2003 af Lene Balje
Esbjerg-turen
udviklede sig til en succes, både ro- og vejrmæssigt. 16 roere gennemførte turen til UG i bagende sol og let vind. Vi fik kaffe ved Janderup kirke, frokost ved Myrthue og efter passagen af svineryggen, hvilede vi ud på stranden ved Rødhætte, inden det sidste lange stræk til Esbjerg Roklub, hvor traileren ventede. De eneste konstaterede skader var forbrændingerne fra solen og formandens bil der fik en ridse. Tak for en rigtig dejlig dag !
Sidste nyt - tir d. 1. april 2003 af Lene Balje
Informationsaften
Infoaften for nye og gl. medlemmer blev afholdt torsdag d. 24 april. Et pænt fremmøde af bl.a. 12 nye interesserede personer samt 12 nuværende medlemmer. Formand Jørgen Klemmensen stod for fremlæggelse af klubbens virke, nye tiltag og fremtidsvisioner.
Sidste nyt - tir d. 1. april 2003 af Lene Balje
Standerhejsning
Standerhejsningen d. 26. april var et spændende tilløbsstykke, som i år indeholdt båddåb over de to nyindkøbte havkajakker "SIF" og "RAN". Kildevand fra udspringet af Varde Å er hjembragt til klubben og benyttedes ved dåben, udført af en repræsentant for Sydbank. Efterfølgende overrækkelse af flot sponsorgave ligeledes fra Sydbank. Varde Roklub siger mange tak til Sydbank for gaven. Ugeavisens fotograf tog et par billeder, som vi snart kan se og læse om i avisen.
Sidste nyt - tir d. 1. april 2003 af Lene Balje
Ny hjemmeside
Varde Roklub har oprettet en ny hjemmeside på www. varderoklub .dk som du allerede har klikket dig ind på. Vores gl. hjemmeside på varderoklub .frip .dk UDGÅR, da ventetiden var blevet for lang. Dette skulle hermed være løst af ny udbyder WebHosting A/S.
Opdatering og vedligehold af hjemmesiden, udføres p.t. af:
Web-master John Balje webmaster @
Sidste nyt - lør d. 1. marts 2003 af Lene Balje
Klubblad
Bladet "Nyttig viden for alle roere og medlemmer" er blevet opdateret med de ændringer, der er sket siden 1991, herunder klubbens historie. Det nye oplag er på 60 stk. Nyttig viden udleveres til nye medlemmer som information og velkommen i roklubben.
Sidste nyt - lør d. 1. marts 2003 af Lene Balje
Kano
Der bliver også mulighed for at ro i kano, idet klubben har fået begrænset brugsret over de to kanoer, der ligger ved siden af klubhuset. Vi har indkøbt padler og veste til brug for kanoroning. Rochefen og formanden kan give tilladelse til at benytte kanoerne efter de regler og krav der er gældende.
De regler og krav der gælder for kajak og kano roning vil være opsat i klubhuset.
Sidste nyt - lør d. 1. marts 2003 af Lene Balje
Kajakret
Klubben vil sammen med en instruktør uddanne egne roere til at undervise i kajakroning og sikkerhed. For at opnå kajakret til roning på daglig rofarvand skal roeren være frigivet som roer (gennemført roskole) og have bevist at kunne svømme 300 meter, samt følge de regler og krav der er gældende.
Sidste nyt - lør d. 1. marts 2003 af Lene Balje
Køb af Havkajakker
Bestyrelsen har besluttet, at købe to glasfiber-havkajakker, som et supplement til roningen. Havkajakken er lidt tungere end turkajakken, men mere sødygtig. Vi har haft 4 havkajaktyper til besigtigelse og afprøvning på åen. Vi har valgt en type, som er stabil med god allround pasform, der har et godt ”glid” gennem vandet og velegnet til åen, hvor vi nok vil benytte havkajakkerne mest. De kan naturligvis også benyttes på søer, fjorde og det åbne hav når roeren er frigivet til dette.
Sidste nyt - tor d. 1. januar 1970 af Lene Balje
Båddåb - Nereus
Nereus blev navnet på vores nye dobb. 2'er gigbåd, som vi vandt i "Vi ror Danmark rundt" Sponsoreret af SIFA TV-Bingo. Jørgen Klemmensen indledte dåben med en tale, hvorefter Lene Balje tog over og døbte båden "NEREUS" i kildevand hentet ved Varde Å's udspring i Møllebjerg ved den Jyske højderyg nordvest for Vejle. De 29 fremmødte oplevede ikke at se Nereus på vandet pga. af den høje vandstand i åen. Efterfølgende havde Lene arrangeret frokost i klubhuset. Jyske Vestkysten og fotograf deltog og sørger for at publicere begivenheden.